Kranpunkten investerar i ellastbil

21 oktober 2021
Kranpunkten investerar tillsammans med sin logistikpartner Swerock i den första eldrivna lastbilen med flak och hydralisk ramp från Volvo. Modellen är den första serietillverkade FE Electric-lastbilen med denna typ av påbyggnation i Sverige. Med nollutsläpp och lägre bullernivå ska ellastbilen i första hand transportera Kranpunktens eldrivna hyrliftar till kundprojekt inom miljözon 1 i Göteborgs innerstad.

Med en helt klimatneutral verksamhet som mål är satsningen på en ellastbil en viktig milstolpe för Kranpunkten.

- Tack vare samarbetet kan vi nu förstärka våra insatser inom transportområdet, där vårt fotavtryck på miljön är som störst. Våra kunder i storstadsområdet kan erbjudas ett helt elektriskt alternativ; med en hyrmaskin som drivs och laddas med grön el och transporteras till och från arbetsplatsen helt utan utsläpp och betydligt tystare, säger Andreas Johansson, Regionchef Kranpunkten Väst.