VD har ordet

 

Bjäre Invest AB är en familjeägd, långsiktig koncern utan exitstrategi som strävar efter att bevara entreprenörsandan i dotterbolagen. En grundläggande del av våra värderingar är att utgå ifrån kundernas perspektiv, stå för sitt ord, tänka på helheten och arbeta för att förenkla det komplicerade. Lojalitet, ödmjukhet och glädje ska följas av tydlighet och ett affärsmässigt tankesätt. Bjäre Invest finns idag i flera olika branscher: maskinuthyrning, exploatering av mark och fastigheter, handel och jordbruk.

Vi prioriterar en stark balansräkning och god soliditet för Bjäre Invest. Långsiktigt är våra ekonomiska mål att nå en god avkastning på investeringarna och utveckla portföljbolagen så att de ger en stabil utdelning över tid. Bolagen ska sträva efter att ha en marknadsledande position inom sina respektive nischer.


Per Gullstrand, VD Bjäre Invest AB

+46 (0)70-4582402
per.gullstrand@bjareinvest.se

Vår modell

Våra utgångspunkter för förvärv och förvaltning av nuvarande och framtida innehav, ägarfilosofi och målsättning.
Läs mer