Om Bjäre Invest


Bjäre Investkoncernen är en företagsgrupp med tyngdpunkt på verksamheter inom maskinuthyrning, exploatering av mark och fastigheter, handel och jordbruk samt golfresorts. Koncernen utgörs av hel- och delägda dotterbolag och andelar i intresseföretag. Inom gruppen finns företag och varumärken som Kranpunkten, Willab, Carepa, Ekerum Resort och The National.

Bjäre Invest ägs till 100% av familjeägda Ekhaga Utveckling AB. Det innebär att vår affärskultur drivs av stor entreprenörsanda och att verksamheten vilar på stabil grund. Vi tillvaratar möjligheter med fokus på att skapa hållbara och långsiktiga värden och vi har tillgång till ett stort kontaktnät med kunskap inom de branscher vi verkar.

Våra bolag möter vi med ett aktivt och synligt ägarskap i syfte att utveckla människor, relationer och affärer. Vi verkar med ett helhetsperspektiv för att förstärka drivkraften i de enskilda bolagen.

 

VD har ordet

"...att utgå ifrån kundernas perspektiv, stå för sitt ord, tänka på helheten och arbeta för att förenkla det komplicerade."
Läs mer

Vår modell

Våra utgångspunkter för förvärv och förvaltning av nuvarande och framtida innehav, ägarfilosofi och målsättning.
Läs mer

Vi utvecklar människor, relationer och affärer.

Vår värdegrund

Genom att vårda och utveckla människor, relationer och affären i innehaven ska koncernen tillföra hållbara och långsiktiga värden till familjen, anställda och samhället.

Att utgå ifrån kundernas perspektiv, stå för sitt ord, tänka på helheten och arbeta för att förenkla det komplicerade ska följa de som är verksamma i koncernen. Lojalitet, ödmjukhet och glädje ska följas av tydlighet och ett affärsmässigt tankesätt.Vårt ansvar

Det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Vår strategi utgår ifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågor. Det betyder att vi bidrar till en hållbar utveckling genom att föra en kontinuerlig dialog om miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter med våra företag och i den egna verksamheten. Den största påverkan på miljö och klimat sker genom företagen och respektive verksamhet bedriver hållbarhetsstyrning utifrån sina kärnfrågor.Ängsgården - vårt ursprung

 

Ängsgården på Bjärehalvön är Bröderna Mats och Erik Paulssons föräldrahem. Med gården som bas startade de i ung ålder, i början av 50-talet, sina banor med att driva lantbruk- och renhållningsverksamhet. Med stor företagsamhet och arbetsvilja lade de grunden till det som skulle bli byggföretaget Peab och en utveckling som senare även kom att omfatta skidanläggningskoncernen SkiStar.

1989 byggdes Ängsgården ut med en ny maskinhall. Stefan och Fredrik Paulsson, söner till Mats, köpte i samband med detta sin första bygglift. De såg behovet av en komplett leverantör av lyftmaskiner och möjligheterna att själva bygga en rörelse kring detta. Verksamheten blev Kranpunkten och drevs inledningsvis från gården.