Ängsgården

Ett modernt och välskött lantbruk med rötter i historien. 

 

Historien

Bröderna Mats och Erik Paulsson (födda 1944 och 1942) växte upp på Ängsgården på Bjärehalvön, där deras far drev lantbruk. Redan i tonåren visade pojkarna prov på stor företagsamhet och arbetsvilja. När de tackade ja till att ansvara för renhållningen i Grevie hade de också sått fröet till det som skulle bli byggföretaget Peab och en utveckling som senare även kom att omfatta skidanläggningskoncernen SkiStar.

Bröderna skötte till en början rörelsen från Ängsgården, men flyttade verksamheten till grannbyn Förslöv när man växt ur barndomsgården. Lantbruket på gården har dock drivits vidare under åren. Inledningsvis bedrevs utöver växtodling även djurhållning av kor och grisar. Sedan 2007 är nu verksamheten en ren växtodlingsgård.

Verksamheten

Ängsgården förfogar idag över 370 hektar där merparten är egenägd mark i kombination med arrenderad mark. På den odlingsbara ytan om 300 hektar odlas grödor som sockerbetor, höstvete, maltkorn, råg, höstraps och konservärtor. Övriga ytor utgörs av skogs-, ängs- och betesmark.

Lantbruket bedriver en maskinstation som utför tjänster för tröskning, bekämpning och sådd på ytterligare 150 hektar mark.

Verksamheten omfattar även entreprenadtjänster med traktorgrävare och lantbruksfordon samt fastighetsskötsel inom Ekhagakoncernen.

Kunder

Skördar säljs vidare till uppköpsorganisationer för spannmål. Verksamhetens övriga tjänster har bland annat närliggande lantbruksgårdar samt bygg- och anläggningsföretag som kunder.

Styrkor

Ängsgården driver en modern och välskött lantbruksverksamhet, med dedikerade medarbetare och en uppdaterad maskinpark.

Fakta

Placering: Ängelsbäck, Båstad kommun

VD: Rikard Jönsson

Omsättning: 8,5 MSEK (2020)

Anställda: 5 st