Carepa AB expanderar, förvärvar KIFAB Pappersgrossisten i Kungsbacka AB

15 december 2023
Carepa AB, en snabbväxande leverantör av förbrukningsmaterial, meddelar stolt att de har förvärvat KIFAB, Kungsbackas ledande företagsbutik. Tillträdet sker den 4 januari 2024. Detta strategiska förvärv markerar Carepas inträde på marknaden i Göteborgsregionen och är i linje med företagets mål att expandera sin närvaro i Sveriges storstadsregioner.

Förvärvet av KIFAB, som har varit en central aktör i Kungsbackas näringsliv sedan 1976, innebär en viktig milstolpe i Carepas tillväxtstrategi. "Detta är en spännande utveckling för Carepa och ett strategiskt steg för att stärka vår position på marknaden," säger Mats-Ola A.Schulze VD för Carepa AB. "Genom detta förvärv får vi en stark närvaro i en nyckelregion och kan dra nytta av KIFABs etablerade kundrelationer och omfattande produktutbud."