Kranpunkten expanderar med depå i Luleå

23 februari 2024
Den gröna omställningen av industrin i Norrbotten och Västerbotten innebär stora satsningar på ny- och ombyggnation av anläggningar för fossilfri produktion. Med en hållbarhetsinriktad verksamhet och en ökande andel projekt i norra Sverige vill Kranpunkten medverka i den omställningsresa som sker norrut. Under april öppnar därför Kranpunkten sin nionde depå i Luleå.

Kranpunkten är ett av Sveriges ledande företag inom uthyrning av lyftmaskiner till bygg och industri. Företaget har idag åtta depåer, från Malmö till Uppsala, men servar kunder med projekt över hela Sverige. Andelen projekt i norra Sverige ökar stadigt och Kranpunkten satsar nu fullt ut i norr genom att etablera ytterligare en depå med personal i Luleå. Inflyttning i den nya depån i Gammelstads industriområde sker under april.

Den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige fungerar som en katalysator för klimatomställning och främjande av cirkulär ekonomi. För Kranpunkten, som sedan lång tid vidtar kontinuerliga åtgärder för att övergå till en klimatneutral verksamhet 2030, stämmer förutsättningarna på den norrländska marknaden väl överens med företagets strategi.

- Vi har följt utvecklingen på den norrländska marknaden under många år och sett att det finns en plats för en nischaktör som oss. Med marknadens inriktning på hållbar utveckling är vi väl positionerade för en expansion norrut, säger Thomas Eriksson, regionchef för Kranpunkten Nord.

Kranpunkten har funnits i branschen i 35 år och byggt upp stor erfarenhet, teknisk kompetens och en maskinpark på över 4 400 enheter. Förhöjda krav inom hållbarhet har bl a resulterat i att andelen el- eller hybriddrivna maskiner nu uppgår till 85% av den totala maskinparken. Härigenom ges möjlighet att tillhandahålla stora volymer av maskiner med lägre klimatbelastning till enskilda kundprojekt. Med utgångspunkt från Luleå kommer Kranpunkten att kunna serva kunder med både små och stora projekt i norr. Fokus kommer att ligga på att tillgängliggöra el- och hybriddrivna enheter ur flottan efter behov.

- Vi ser långsiktigt och seriöst på vår satsning. Med vår inriktning och kapacitet tar vi ett ansvar genom hela värdekedjan och hjälper våra kunder med omställning och mer hållbara byggprocesser. Detta är vår första etablering norrut, sedan får kunder och behov styra över vilka ställen vi ska finnas på framåt, fortsätter Thomas Eriksson.


För ytterligare information kontakta:
Thomas Eriksson, regionchef Kranpunkten Nord, 070-609 70 65, thomas.eriksson@kranpunkten.se
Karin Peterson, Presskontakt Kranpunkten, 070-584 61 25, karin.peterson@kranpunkten.se