Carepa satsar på Ungdomsstartade Rekruder

19 april 2024
Genom sitt engagemang för unga människors framtid och deras ambitioner att etablera sig inom branschen, visar Carepa sitt åtagande att stödja unga arbetstagare i deras strävan efter arbete och personlig utveckling när de nu väljer att satsa på ungdomsstartade Rekruder.
Rekruder är et nystartat bemanningsföretag med fokus på at underlätta letandet av personal till diskrummet för restauranger och hotell samt underlätta jobbsökandet för yngre ungdomar.

- Carepa är idag en stor leverantör i regionen in till restaurangsektorn. Tillsammans med Rekruder kan vi nu erbjuda även diskaren, ett stolt arbete i restaurangsektorn. Det ser vi otroligt mycket fram emot! Att kunna vara med och bidra till en ung entreprenör i den sektorn vi befinner oss i och verkar i ser vi stora möjligheter i, säger Mats-Ola A.Schulze, VD för Carepa

Med Rekruder får unga människor redan på gymnasiet en möjlighet at komma in i kanske sitt första arbete. De lär sig att gå till jobbet, tjäna egna pengar och ta ansvar. För kunderna finns det stora fördelar med at ha en tjänst där de kan ringa in en diskare om det krisar eller om de behöver någon på helgerna under sommarmånaderna. Flexibelt och tryggt för alla. Carepa kommer at hjälpa till med affärsmässiga detaljer och teknisk utbildning av maskinerna samt upplärning av diskare genom tjänsteområdet Diskservice.

Utöver Rekruder fortsätter Carepa även att engagera sig för ungdomar genom Carepa Junior Management Board, som till hösten sätts i gång med en ny junior ledningsgrupp. Den juniora ledningsgruppen kommer få möjlighet at sätta sig in i hur man tänker som en entreprenör och få en god inblick i företagandet och arbetet i en ledningsgrupp. Ansökan för nu öppen för årskullen 2024/2025

Kontakta Mats-Ola A.Schulze, VD på Carepa för mer information
mats-ola.schulze@carepa.se
072-452 38 56
Miljöbild Samarbete Rekruder O Carepa (002)