Carepa växer med ny anläggning

26 oktober 2022
Carepas tillväxtresa fortsätter. Intill befintliga lokaler vid E-city i Ängelholm, byggs tillsammans med Catena en ny anläggning med kontor och lager. Ytan, som blir dubbelt så stor som befintliga lokaler, kommer därmed täcka det nuvarande lokalbehovet och ge bra förutsättningar för framtiden.

- Vi har vuxit kraftigt senaste åren och därmed behöver vi expandera vår logistikyta. Genom att flytta in i Catenas moderna logistikanläggning kan vi fortsätta vår tillväxtresa och förbättra vårt kunderbjudande, säger Mats-Ola A.Schulze, VD Carepa.

Anläggningen, som blir 7 000 kvm stor, kommer att inrymma nya ytor för administration och logistik och spaden för bygget har precis satts i marken. Målsättningen är att anläggningen ska certifieras minst enligt BREEAM Very Good och på taket förbereds för en solcellsanläggning. Byggnationen inleds Q3 2022 med inflyttning 1 september 2023.

– Vi trivs bra i det här området. Att finnas här har många fördelar, säger Mats-Ola A.Schulze.
Placeringen intill E6:an är viktig både när det gäller logistiken men även när det handlar om att locka personal.

Carepa fortsätter även satsningen på sin Junior management board. Där får unga en inblick i ledningsgruppens arbete. Just nu öppnar Carepa upp för ansökningar från de som vill ingå i gruppen med 2023 års juniorer.