Bjäre Invest och FAM investerar i Moving Floor Gotland AB

19 december 2022
Moving Floor utvecklar, tillverkar och säljer patenterade moduler för automatisk rengöring av djurstallar. Systemet syftar till att ge renare och friskare djurbesättningar, med målet att minska klimatavtryck och behov av preventiv antibiotikaanvändning. Bjäre Invest och FAM investerar nu 40 miljoner kronor i Moving Floor i syfte att industrialisera och skala produkterna på den internationella marknaden.

- Vi är mycket glada att FAM och Bjäre Invest vill stötta oss i våra ansträngningar att kunna erbjuda lantbruken en möjlighet till en mer cirkulär verksamhet med minskad miljöpåverkan och friskare djurbesättningar, säger Peg Söderberg VD, Moving Floor.

- Vi ser mycket fram emot att vara med på Moving Floors spännande resa. Inom Moving Floor finns en stark innovations- och entreprenörsanda och ett fokus på friskare och mer hållbar djurhållning. Detta stämmer väl överens med Bjäre Invests egna värdegrund och syn på långsiktigt värdeskapande. Vi har själva våra rötter i inom lantbruket och tillsammans med FAM och Moving Floor kan vi nu bidra till förändring och hållbar utveckling inom modern lantbruksverksamhet, säger Per Gullstrand VD, Bjäre Invest.

Bolaget har för närvarande ett trettiotal patent och mer än hundra kunder spridda i världen. Bolaget rekryterar nu för att kunna utöka sin verksamhet både på Gotland och i Stockholm i linje med den antagna strategin, som bl.a. innebär att verksamhet allokeras till stora kundmarknader som Kina och Brasilien. Vidare kommer en fortsatt forskning på gasutsläpp och antibiotikaanvändning att genomföras som ett led i en framtida certifiering i linje med EUs direktiv rörande ammoniakutsläpp och antibiotikaanvändning.

Om Moving Floor Gotland AB
Moving Floor Gotland AB är ett innovativt cleantech bolag som utvecklar, tillverkar och säljer patenterade moduler för automatisk rengöring av djurstallar. Syftet med teknologin är att bidra till att minska gårdarnas negativa miljöpåverkan och antibiotikaanvändning. Moving Floor leder den internationella utvecklingen av produkter för automatisk renhållning i kraft av sin patenterade teknologi. Moving Floor ägs av familjen Lindvall, FAM, Bjäre Invest och Science Park Gotland Invest.
www.movingfloor.se

Om FAM
FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna – via ägarbolaget Wallenberg Investments AB.
https://fam.se