Kranpunkten

Specialist inom uthyrning av lyftmaskiner

 

Verksamhet

Kranpunkten är en specialist inom lyftmaskiner och bedriver uthyrningsverksamhet till industri- och byggbranschen i Norden, med tyngdpunkt på Sverige.

Verksamheten startade 1989 då Stefan och Fredrik Paulsson köpte sin första lift i samband med uppförandet av en ny maskinhall på Ängsgården. De hade märkt behovet av en komplett leverantör av lyftmaskiner och såg möjligheterna att själva bygga en rörelse kring detta. Verksamheten, som inledningsvis drevs från gården, växte snabbt, bland annat genom flera förvärv i början av 1990-talet. 1998 flyttades verksamheten till Förslöv, där företaget nu har sitt huvudkontor. Totalt finns idag åtta maskindepåer på fem orter i mellan- och södra Sverige och maskinparken omfattar över 4 000 enheter.

Kranpunkten har byggt upp stor erfarenhet och teknisk kompetens inom sin nisch – liftar, bygghissar, plattformar, hängställningar, teleskoplastare, truckar och tillhörande utbildningar. Därigenom har grunden lagts för kvalitet, säkerhet, effektiva arbetssätt och ett engagemang i varje kund. Med dessa kärnvärden strävar Kranpunkten efter att vara den ledande specialisten inom lyftmaskiner i Sverige.

I ett tidigt skede infördes ett dokumenterat ledningssystem, vilket resulterat i certifikat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Sedan början av 2000-talet har företaget också AAA-rating.

I affärsstrategin finns tydliga riktlinjer och mål för företagets hållbarhetsarbete och åtgärder inom ramen för detta genomförs löpande. Bland annat sker en omställning av maskinparken till fler hybrid- och eldrivna uthyrningsmaskiner och till drift med fossilfria bränslen.

Kunder

Små och stora företag inom industri- och byggbranschen.

Styrkor

Kranpunkten är ett välrenommerat företag med finansiell stabilitet, engagerade och kompetenta medarbetare samt förmåga att snabbt tillvarata möjligheter. Strategin är att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft genom att integrera hållbarhet i affärsstrategin, i nära samarbete med intressenter.

Fakta

Placering: Huvudkontor i Förslöv, maskindepåer i Förslöv, Uppsala, Stockholm (2 st), Malmö och Göteborg (3 st)

VD: Fredrik Paulsson

Omsättning: 373,7 MSEK (2020)

Anställda: ca 110 st

www.kranpunkten.com