Planer för etapp 3 Victoria Strand, Vejbystrand

15 augusti 2020
Redan i början av 1900-talet uppmärksammades Vejbystrand för sitt läge med sol, frisk luft och salta bad. Här anlades 1903 Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium, KVK, då miljön ansågs kunna ge lindring åt de vid den tiden många tuberkulospatienterna. Sanatoriet byggdes ut i flera etapper och blev en betydande arbetsplats som fick byn Vejbystrand att utvecklas i snabb takt. Sanatoriet användes efter hand till att behandla andra typer av sjukdomar och därefter som vårdhem, innan det officiellt lades ner 1986. 1999 genomfördes en omfattande renovering och idag drivs Vård- och omsorgsboendet KVS, Kronprinsessan Victorias Sanatorium, i samma byggnader.

För ett tiotal år sedan utvecklades det natursköna och havsnära sanatorieområdet också till ett bostadsområde i och med etableringen av Victoria Strand. Under detta namn uppfördes under 2010 och 2011 totalt 62 bostadsrättslägenheter med modernt och funktionellt formspråk, öppna planlösningar, stora fönster och generöst tilltagna balkonger och terrasser. Lägenheterna utgjorde etapp 1 och 2 i utvecklingen av Victoria Strand.


Även de ursprungliga byggnaderna inrymmer boende i form av totalt 20 hyreslägenheter fördelade på huvudbyggnadens övervåning och flygel samt portvaktshuset. I områdets gamla läkarvilla bedrivs förskoleverksamhet och i en mindre byggnad inryms KVS Museet.

Sedan en tid tillbaka pågår planering och projektering för en tredje etapp av bostadsbyggande, nu i den östra delen av området. Ritningar för två nya huskroppar om totalt 38 lägenheter med garage under jord, finns framtagna. Allt i samma byggstil som de första etapperna och med samma omsorg om att bevara så mycket som möjligt av områdets ursprungliga karaktär; ”en park vid havet” och en bebyggelse som inte bara smälter in i miljön, utan förhöjer den ytterligare. I ett första scenario ses möjligheter till byggstart sommaren 2021 och inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

Etapp 1 och 2

Etapperna omfattar totalt fem huskroppar, sk punkthus, om 62 lägenheter samt parkering under ett av husen. Lägenheterna finns i fyra grundtyper; från 2 rum och kök om 65 kvm, upp till 4 rum och kök om 110 kvm. Husen är placerade för att maximera kontakten med havet och skapa så mycket utrymme som möjligt i parken. Huset närmast havet har tre våningar plus takvåning och de övriga fyra husen har fyra våningsplan plus takvåningar.Etapp 3

I etapp 3 planeras för två huskroppar/punkthus - ett med fyra våningar plus takvåning och ett med fem våningar plus takvåning samt garage under jord. Varje våningsplan inrymmer 4 lägenheter, en tvåa på 65 kvm, två treor på 85 kvm och en fyra på 108 kvm.

Takvåningen kan utgöras av en till två lägenheter och upp till 199 kvm. Husen placeras i områdets östra del som ligger högre än de första etapperna och erbjuder vyer i flera väderstreck.